021-77221941 با 32 خط ویژهفرم درخواست مشاوره رایگان

رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی عنوان کرد : متاسفانه به دلیل تراکم بالای دادخواست طلاق در دادگاه های کشور ، میتوان گفت تعداد زیادی از مشاوره ها صوری و تشریفاتی برگزار می شود.  نفقه چگونه تعیین می شود و چه میزان از طلاق هایی که امروزه رخ می دهد به دلیل عدم پرداخت نفقه صورت […]

ادامه مطلب

روش‌های مطالبه مهریه  زوجه مطابق با یکی از روش‌های زیر می‌تواند مهریه خود را دریافت نماید:   ۱٫ ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر برای دریافت مهریه به شیوه ارسال اظهارنامه زوجه باید اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان بنویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه […]

ادامه مطلب

شرایط  طلاق در قانون ایران ماده ۱۱۳۳  عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» از این ماده این گونه برداشت می شود که ، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد ، زوجه نیز در شرایط خاصی می‌تواند  درخواست طلاق کند. در ایران قانون طلاق از فقه امامیه […]

ادامه مطلب